Şuradasınız:  Ana Sayfa  >  Hizmetlerimiz  >  Elektronik Belge Yönetimi

Elektronik Belge Yönetimi

Elektronik Belge Yönetimi
CKGS tarafından dış temsilciliklere sağlanan elektronik belge yönetimi hizmetleri, belgelerin güvenli bir ortamda elektronik olarak saklanmasını, sınıflandırmayı ve belgelere yeniden erişebilmeyi içermektedir. Bu sayede ise, dış temsilciliklerin verileri fiziki olarak saklama ihtiyacının ortadan kalkmasını sağlar. CKGS sunduğu bu hizmetin bir parçası olarak dijital bilgi yönetimi, belge görüntüleme ve kayıt yönetimi hizmetlerini de sunmaktadır. Sunulan hizmetler, Temsilcilik tarafından belirlendiği şekilde belgelerin ve başvuru formlarının elektronik olarak taranmasını içermektedir. CKGS, Temsilciliklerden başvuru formlarını düzenli olarak toplayarak, her başvuru formunu elektronik olarak tarar. Belgelerin sınıflandırılması ise, evraklara yeniden erişimin olanaklı olabilmesi için eşsiz belge tanımlayıcıları yoluyla gerçekleştirilir. Belge güvenliği, kullanıcı erişim haklarının belirlenmesi yoluyla sağlanır. Belgelerde değişiklik yapılmasını önlemek ve evrakların farklı amaçlar için kullanılmasını engellemek için PDF kullanılır. Başvuru formlarının kendileri,bir CD ya da USB sürücüye kaydedilerek düzenli aralıklarla temsilciliğe teslim edilir.

CKGS