Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Οι Υπηρεσίες Μας  >  Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων

Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων

Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων της CKGS προς τις διπλωματικές αποστολές περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αποθήκευση εγγράφων σε ασφαλές περιβάλλον, δυνατότητες αρχειοθέτησης και ανάκλησης, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη των αποστολών να αποθηκεύουν φυσικά στοιχεία. Ως μέρος της υπηρεσίας, η CKGS παρέχει διαχείριση ψηφιακών πόρων, απεικόνισης εγγράφων και διαχείριση αρχείων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονική σάρωση εγγράφων και αιτήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αποστολής. Η CKGS θα συγκεντρώνει περιοδικά τις αιτήσεις από την Αποστολή και θα σαρώνει ηλεκτρονικά κάθε αίτηση. Η αρχειοθέτηση των εγγράφων γίνεται μέσω μοναδικών αναγνωριστικών εγγράφου που διευκολύνουν την ανάκτηση. Η ασφάλεια των εγγράφων εξασφαλίζεται μέσω μοντέλου διαχείρισης δικαιωμάτων διαχειριστή και της δημιουργίας αρχείων PDF ώστε να αποκλειστούν τυχόν μεταβολές και ακούσια χρήση. Τα μεταδεδομένα μεταφέρονται σε δίσκο CD ή οδηγό USB μαζί με το έντυπο της αίτησης που θα επιστραφεί στην Αποστολή σε τακτά διαστήματα.

CKGS