Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Οι Υπηρεσίες Μας  >  Καταγραφή Βιομετρικών Στοιχείων

Καταγραφή Βιομετρικών Στοιχείων

Καταγραφή Βιομετρικών Στοιχείων
Η CKGS έχει τη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων Λύσεων Βιομετρικών Στοιχείων στις Αποστολές. Ψηφιακές Φωτογραφίες και Δακτυλικά Αποτυπώματα αποτυπώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα που έχει ορίσει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. Η λύση μας διαθέτει το χαρακτηριστικό της διαλειτουργικότητας με συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις Αποστολές. Ως μέρος της διαδικασίας, τα δακτυλικά αποτυπώματα συλλέγονται με ψηφιακό τρόπο με τη σειρά 4+4+2. Δεν φυλάσσονται κανενός είδους βιομετρικά στοιχεία των αιτούντων για βίζα σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα. Η όλη διαδικασία συλλογής βιομετρικών στοιχείων παρακολουθείται και καταγράφεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Η Αποστολή μπορεί να δει το ζωντανό βίντεο των κέντρων μέσω δικτυακής κάμερας. Το μαγνητοσκοπημένο υλικό από όλες τις κάμερες αποθηκεύεται για 3 μήνες και στη συνέχεια μπαίνει στο αρχείο. Τα βιομετρικά στοιχεία που καταγράφονται μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την εγκεκριμένη μέθοδο μεταφοράς δεδομένων σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

CKGS