Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Οι Υπηρεσίες Μας  >  Υπηρεσίες Επικύρωσης

Υπηρεσίες Επικύρωσης

Υπηρεσίες Επικύρωσης
Η CKGS παρέχει υπηρεσίες επικύρωσης διεκπεραίωσης για την Αποστολή. Η CKGS συνεργάζεται στενά με τους αιτούντες και την Αποστολή ώστε να παρέχει μια εύκολη λύση μέσα από τις διαδικασίες πιστοποίησης και νομιμοποίησης εγγράφων. Η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με βάση τις διεθνείς κανονιστικές προϋποθέσεις και την ασφάλεια δεδομένων. Μπορούμε να δεχτούμε αιτήσεις και έγγραφα για επικύρωση για τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γεννήσεως, διπλώματα, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, κλπ. Παρέχουμε Λύσεις από Ένα Σημείο για όλες τις προσωπικές ανάγκες, για επικύρωση κάθε είδους εγγράφου από την Αποστολή.

CKGS