Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Ικανότητα  >  Τεχνολογία

Τεχνολογία

Τεχνολογία
Η Cox & Kings Global Services (CKGS) έχει εφαρμόσει υπερσύγχρονη τεχνολογία και πρωτοποριακές διαδικασίες ώστε να παρέχει συνεκτικές υπηρεσίες στις διπλωματικές αποστολές, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε την επιτακτική ανάγκη να διευρύνουμε το αντικείμενό μας μέσα από συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις. Είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι στις ανησυχίες του πελάτη μας όσον αφορά την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Το δυνατό μας σημείο είναι ότι βρισκόμαστε σε θέση να καλύψουμε την ανάγκη για ασφάλεια της πληροφορίας και για προστασία δεδομένων ενόσω εστιαζόμαστε πάνω στις ανησυχίες για ασφάλεια, ακεραιότητα, συνεκτικές υπηρεσίες και αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής λύσης που μας έχει ανατεθεί.

Το θεμέλιο της δύναμής μας στηρίζεται πάνω στην ανταγωνιστική τηλεπικοινωνία, την καλά αναπτυγμένη τεχνολογία και μια ομάδα με υψηλού επιπέδου γνώσεις πληροφορικής. Η ευρεία γκάμα της εξειδίκευσής μας ανάμεσα σε μυριάδες τεχνολογιών και πλατφόρμες μας δίνει τη δυνατότητα να χειριζόμαστε όλων των ειδών απαιτήσεις πληροφορικής σε τωρινά και μελλοντικά περιβάλλοντα. Κατέχουμε άριστη γνώση του χώρου και εμπειρία στην παροχή τεχνικών λύσεων σε διπλωματικές αποστολές. Η Τεχνική μας Υποστήριξη Επιπέδου 1 ενισχύει το πλεονέκτημα της σθεναρής υποδομής μας και της τεχνικής εξειδίκευσή μας και στην πληροφορική. Η εφαρμογή μας συνίσταται από ένα Ευρύ Σύστημα Βάσης που μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα ανάλογα με τη μοναδική και προσαρμοσμένη απαίτηση της αποστολής, προλαμβάνοντας έτσι την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου συστήματος από την αρχή, κάθε φορά που κάποια αποστολή αναθέτει υπηρεσίες στην Cox & Kings Global. Κάθε αποστολή στη χώρα που αναπτύσσεται, θα περιλαμβάνει ατομικό τεχνικό εξοπλισμό και εξυπηρετητές βάσης δεδομένων που θα φιλοξενήσουν και θα προσφέρουν πρόσβαση στην εφαρμογή και στα δεδομένα που παράγονται εκεί, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια δεδομένων.

Βιομετρικά Στοιχεία

Όντας πάτρωνες της τεχνολογίας και εμείς οι ίδιοι, έχουμε την δυνατότητα να καλύπτουμε και τις συμπεριφορικές και τις φυσικές πλευρές των βιομετρικών στοιχείων. Η λύση Βιομετρικών Λύσεων που παρέχουμε καλύπτει διάφορα είδη βιομετρικών τεχνικών που εφαρμόζονται. Η διαδικασία συλλογής βιομετρικών στοιχείων της CKGS χρησιμοποιεί τα δαχτυλικά αποτυπώματα και τις φωτογραφίες ως κύρια βιομετρικά αναγνωριστικά. Αυτό είναι επιπρόσθετο στα αλφαριθμητικά στοιχεία στην αίτηση για χορήγηση βίζας ώστε να διευκολύνει την επεξεργασία με μια αξιόπιστη επαλήθευση και ταυτοποίηση των αιτούντων βίζα. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει την διαδικασία έκδοσης βίζας. Το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τη βιομετρική διαδικασία διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση του βιομετρικού συστήματος και την απόδοσή του όπως την ανάλυση των κινδύνων που ενέχονται, την αναφορά ελέγχου, την αναφορά λειτουργικής συμμόρφωσης, τον εντοπισμό των τρωτών σημείων, τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικού ελέγχου δεδομένων, τα συστήματα παρακολούθησης ασφαλείας και εξέτασης της ροής εργασίας.

Προσφερόμαστε να συλλέξουμε βιομετρικά στοιχεία αυστηρά με την καθορισμένη μορφή που περιλαμβάνει την εγκατάσταση βιομετρικών σαρωτών, φωτογραφικές μηχανές για βιομετρικές φωτογραφίες, αισθητήρα βιομετρικών στοιχείων, το ανάλογο υπόβαθρο, ελάχιστο όριο ποιότητας 99,6%. Οι βιομετρικές υπηρεσίες παρέχονται από εκπαιδευμένη και εξειδικευμένη ομάδα, σε βιομετρικούς θαλάμους υψηλής ασφαλείας με μεταφορά δεδομένων σε αληθινό χρόνο και εγγραφή παρακολούθησης ασφαλείας για κάθε αιτούντα.
Top

Ικανότητα