Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Ικανότητα  >  Quality

Ποιότητα

Ποιότητα
Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη των διαδικασιών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία, συνεπώς πολιτική μας είναι η διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων για να εξασφαλισθεί η τήρησή της καθώς και για διορθώσεις και για την αξιολόγηση πιθανών βελτιώσεων. Είμαστε ένας Οργανισμός πιστοποιημένος με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Και ως εκ τούτου ακολουθούμε αυστηρά διαδικασίες διεξαγωγής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και Ποιότητας διεθνών προτύπων.

Οι διαδικασίες χορήγησης του συνεργάτη μας σε θέματα τεχνολογίας, Mastek, έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001-2000, και εκτιμηθεί σε SEI CMM Επίπεδο 5 και σε P-CMM Επίπεδο 3. Πρρόκειται για έναν Οργανισμό πιστοποιημένο με ISO 2001:2005, πρότυπο για την εκτίμηση, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείρηση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Ικανότητα