Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Ικανότητα

Ικανότητα

Τεχνολογία

Τεχνολογία

H Cox & Kings Global Services (CKGS) έχει εφαρμόσει υπερσύγχρονη τεχνολογία και πρωτοποριακές διαδικασίες ώστε να παρέχει συνεκτικές υπηρεσίες στις διπλωματικές αποστολές, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε την επιτακτική ανάγκη να διευρύνουμε το αντικείμενό μας μέσα από...
Ασφάλεια IT

Ασφάλεια IT

H Cox & Kings Global Services έχει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά ατυχήματα παραβίασης της Ασφάλειας της Πληροφορίας. Κύριος στόχος μας είναι η εξασφάλιση της πληροφορίας, για την οποία έχουμε επενδύσει σε ανθρώπους και τεχνολογία και έχουμε δημιουργήσει πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας.
Ποιότητα

Ποιότητα

Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη των διαδικασιών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία, συνεπώς πολιτική μας είναι η διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων για να εξασφαλισθεί η τήρησή της καθώς και για διορθώσεις και για την αξιολόγηση πιθανών βελτιώσεων.